صابر

چای می‌خورین یا قهوه؟
چه خواهد شد

چه خواهد شد

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ق.ظ

کسی چه می‌دونه چه خواهد شد.

  • صابر راستی کردار

saber.rastikerdar بر روی جی‌میل گوگل
github.com/rastikerdar
twitter.com/rastikerdar
instagram.com/rastikerdar