صابر

چای می‌خورین یا قهوه؟
سکوت

منبع تصویر

  • ۴ نظر
  • ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۲۸
  • صابر راستی کردار

saber.rastikerdar بر روی جی‌میل گوگل
github.com/rastikerdar
twitter.com/rastikerdar