صابر

چای می‌خورین یا قهوه؟
سال خوبی داشته باشید

امیدوارم آرامش و محبت در زندگیتون رونق داشته باشه. منبع تصویر

  • صابر راستی کردار

saber.rastikerdar بر روی جی‌میل گوگل
github.com/rastikerdar
twitter.com/rastikerdar
instagram.com/rastikerdar